Robins Wereld

indeklas
Terug

Uitdaging

Soms gaat het in het onderwijs niet alleen om het leren zelf, maar ook om het bewijs dat die leerbaarheid er ís.. in dit geval in het speciaal onderwijs. Daarom ontwikkelden we Robin’s Wereld, in opdracht van ’s Heeren Loo en met financiering van Afas Software.

Uitgangspunt voor Robin’s Wereld was het speciaal onderwijs. De begeleiders signaleerden dat kinderen een lage leerbaarheid leken te hebben… maar was dat ook echt zo? Of lag het aan het aangeboden lesmateriaal en de toetsmethode?

Onze uitdaging lag in het feit om te méten wat de kinderen leerden, terwijl zij er plezier in zouden hebben. Want wat we zagen, was dat de kinderen snel overprikkeld en gefrustreerd raakten als ze de stof niet konden opnemen. Maar ze reageerden óók negatief als de stof te simpel was, of saai. Dat moest anders kunnen!

Uitvoering

robins wereld jongetje 1

Robin’s Wereld werd daarom een volwaardige serious game, met een uitgebreid monitoringssysteem. De rode draad is Robin, die op een dag wakker wordt op een onbewoond eiland en op stap gaat met zijn spacetrein, uiteraard langs allerlei uitdagende opdrachten. De test van het prototype was een groot succes en de kinderen speelden graag met Robin.

Echter, om de resultaten te meten, zat er steeds iemand van ons team in de directe nabijheid van het kind. Dat kostte niet alleen extra tijd, maar bracht ook het risico met zich mee dat de kinderen zich door ons toch anders gedroegen. Daarom bouwden we het prototype in op aparte tablets die we op afstand konden uitlezen. Zo konden we sneller, met minder mankracht en in verschillende groepen tegelijk aan het testen.

Extra bonus in dit proces: we vonden niet alleen de verbeterpunten, maar kregen er de expertise van het docententeam gratis bij. Zij signaleerden ook in de uren vóór en na de werkelijke test of de kinderen er naar uit keken, of alsnog gefrustreerd raakten. Een geweldige samenwerking!

Resultaat

In maart 2018 zijn we begonnen met het project Robin’s wereld. Een jaar later lag het prototype klaar om vervolgens verschillende wetenschappelijke tests mee te doen, om te onderzoeken of de game daadwerkelijk effectief was. Na verschillende pilots en de nodige bijsturing, was Robins Wereld in 2023 klaar om gespeeld te worden binnen zorginstellingen en het speciaal onderwijs.

indeklas

Andere projecten

Meer projecten