Van idee naar betekenisvolle serious game

We geloven in een gestructureerde aanpak om tot een effectieve en aantrekkelijke serious game te komen, zonder dat het proces overweldigend is. Onze methode bestaat uit vijf overzichtelijke stappen. Tijdens het proces zorgen we ervoor dat alle belangrijke stakeholders - van klant tot eindgebruiker - nauw betrokken zijn. Zo werken we toe naar een gedragen en passende oplossing voor elke uitdaging!
 1. Kennismaking
  Stap

  Kennismaking

  We starten met een kennismaking om een sterke basis te leggen voor onze samenwerking. Dit geeft ons de kans jouw organisatie en uitdagingen te begrijpen. Samen bespreken we de mogelijkheden van serious gaming en hoe dit kan bijdragen aan jouw doelen.

 2. Proces gameontwikkeling
  Stap

  Launch Path

  Nog niet zeker of serious gaming bij jouw organisatie past? Hiervoor bieden we de optie ‘Launch Path’ aan. Dit traject helpt je de mogelijkheden te verkennen en te ervaren. We definiëren de kernvragen en verkennen een eerste kansrichting. Besluit daarna of je verder wilt gaan. Meer info over Launch Path.

 3. werkwijze prototypisch onderzoek
  Stap

  Design research

  We duiken diep in de behoeften en perspectieven van je doelgroep en belangrijke stakeholders. Door middel van interviews, observaties, en prototypes verzamelen we waardevolle inzichten. Deze fase zorgt ervoor dat de game niet alleen boeiend, maar ook effectief en doelgericht is.

 4. gameontwikkeling
  Stap

  Ontwikkeling

  Op basis van de inzichten uit de design research bouwen we voort op de ervaringen met het prototype en werken deze uit tot een effectieve serious game. We testen en verfijnen voortdurend, zodat het uiteindelijke product perfect aansluit op de behoeften van jouw doelgroep en de gestelde doelen bereikt.

 5. Student en docent aan het werk met een serious game
  Stap

  Implementatie

  We zetten de game live en begeleiden de implementatie in jouw organisatie. We zorgen voor een soepele overgang en bieden ondersteuning waar nodig. Na lancering evalueren we de resultaten en optimaliseren we waar nodig om maximale impact te garanderen.

dsc02885 bewerkt 1000px

Rabia Dortgoz

Contentcreator, ThiemeMeulenhoff

"Met Missie Codekraker kunnen leerlingen op de basisschool nu spelenderwijs hun spelling oefenen!"

"ThiemeMeulenhoff heeft samen met Mediaheads Missie Codekraker ontwikkeld als onderdeel van de lesmethode PIT Spelling. Missie Codekraker is een soort virtuele escaperoom met verschillende kamers, waarin kinderen hun spelling op een leuke manier kunnen trainen. De samenwerking met Mediaheads was daarin heel prettig!"